00:57:25

Všečkaj nas

Sledi nas na Twitterju

Prva stran
Sporočilo
Pismo predsedniku Mattarelli PDF natisni E-pošta
Prispeval Miran Pecenik   
Torek, 12 Februar 2019 00:21

 

Risultati immagini per mattarella discorso foibe

 

Minil je „dan sovraštva“, kakršnega je svoj čas opisal Orwell, in najraje bi se zaprl doma in počakal, da se poležeta jeza in zamere zaradi laži in instrumentalizacij, do katerih je prišlo ob tej priložnosti.

 


 

Bilo je 6.avgusta daljnega 1989, ko sem pospremil mladega Giannija Cuperla, tajnika ZKMI, na njegovem pacifističnem romanju proti vsakršnemu vojnemu nasilju, začenši z Rabom, kjer so v italijanskem koncentracijskem taborišču umrli tisoči, tudi dojenčki, nato pri bazovskem rudniškem jašku, kenotafiju v spomin na fojbe, in končavši v Rižarni, edinem uničevalnem taborišču s krematorijsko pečjo na sedaj italijanskem ozemlju, ki so ga fašisti darovali Hitlerjevemu Tretjemu Rajhu. Takrat je bilo poudarjeno zavračanje slepega nasilja, ki je prizadelo tudi nekaj nedolžnih. Prišlo je do polemik in spornih pobud. Po razpadu Jugoslavije je bila ustanovljena mešana komisija italijanskih in slovenskih zgodovinarjev, ki je pripravila skupno poročilo o zgodovini na vzhodni meji, ki pa ga Italija nepričakovano ni hotela objaviti. Medtem se je namreč pričelo obdovje zgodovinskega revizionizma in delne rehabilitacije „salojskih fantov“.

Potem je bil ustanovljen Dan spominjanja, protiutež Dnevu spomina, ki je bil v svojem pomenu zmanjšan na preprosto priložnost za kratke svečanosti. Že petnajst let trpimo poskuse ščuvanja k sovraštvu do sosednjih narodov z obtožbo o „etničnem čiščenju“ ter množičnih pobojih oseb, katerih edina krivda naj bi bila, da „so bili samo Italijani“.

Temu zboru ste Vi zdaj dodal tudi svoj glas.

Je prav tako? Fašizem pri tem nima prav nič? Je res šlo samo za narodnostno mržnjo? Dovolite mi, da vas seznanim z nekaj nespornimi dejstvi.

Fašisftična Italija je napadla Jugoslavijo in anektirala Ljubljansko pokrajino. Ljubljana je postala ječa pod nebom, saj je bila obdana z bodečo žico. V Gramozni jami je italijanska vojska v enem samem mesecu ustrelila več kot sto talcev. Po vsej Sloveniji so se množili poboji s streljanjem civilnega prebivalstva. Berite pričevanje kurata Pietra Brugnolija „Sveta maša za moje ustreljene“.

V Črni gori je bilo še huje. Toda tam se je več deset tisoč italijanskih vojakov po kapitulaciji pridružilo Titovim partizanom in oblikovalo Garibaldijevo divizijo. Tisočem padlih so postavili spomenik, kjer se jim je poklonil samo predsednik Sandro Pertini.

V Istri sta padel fašizma in Mussolinijeva aretacija 26.julija 1943 sprožila splošno vstajo zatiranih kmetov in raških rudarjev. Zgodili so se poboji veleposestnikov, državnih funkcionarjev, dacarjev in fašističnih veljakov in tudi do osebnih maščevanj. V fojbe so zmetali nekaj sto oseb.

Fašistični hijerarhi, ki so se rešili po tem kmečkem uporu, so iz trsta priklicali nacistično vojsko. Iz strahu pred izdajalci se je število umorov povečalo. Vsega so takrat odkrili od 400 do 500 trupel.

Vendar so takrat partizani rešili življenja velikemu številu Italijanov. O tem se malo govori, toda slovenskih, hrvatski in italijanski partizani so pri Pazinu zaustavili vlak za prevoz živine, poln zajetih italijanskih vojakov, namenjenih v nemška taborišča. Kakih 600 so osvobodili in domače prebivalstvo jih je obleklo, da so lahko slekli uniforme in senemoteno vrnili domov. To se je dogajalo po vsej Istri.

Potem so prišli Nemci, ki so jih priklicali domači fašisti. „Prinz Eugen Division“ je požgala kakih dvajset vasi in pobila 2500 ljudi. Mojega očeta, partizana v Istri, je ranjenega zdravila družina prvega hrvatskega veleposlanika v Rimu.

Maja 1945 so jugoslovanske čete IV dalmatinske armade in domačega IX Korpusa pomagale oborožencem Delavske enotnosti, ki je bila oblikovana v mestnih tovarnah in ladjedelnici, da so skupaj z novozelandskimi zavezniki osvobodili Trst. Tedaj so priprli nekaj tisoč ljudi, da bi jih preverili. Sezname so očitno pripravili člani domačega odporništva. Večino so izpustili, nekaj sto oseb, ki so jih obtožili raznih zločinov, pa so postrelili. V kraške fojbe so tedaj zmetali tudi večje število nemških vojakov, ki so padli v srditih bojih tržaške okolice. Pozneje so jih prenesli v vojaško pokopališče v Costermannu.

V tem obračunavanju so tako v Trstu kot v Gorici padli tudi nedolžni, celo člani italijanskega CLN. Ubijali so tudi navadni zločinci, ki so se izdajali za partizane. Po razkritju so padli pod streli Jugoslovanov.

Nedvomno je konec vojne v Evropi zaznamoval niz grozot in maščevanja, vendar ni mogoče govoriti o „etničnem čiščenju“ ali da so bili „ubiti samo zato, ker so bili Italijani“.

Govoriti o miru v Evropi, če se zgodovinska zapletenost zoži in poenostavlja, često zaradi postopne rehabilitacije fašizma in preko tega tudi novih pojav rasizma, nacionalizma in revanšizma.

Obsojam nesmiselno nasilje in duh maščevanja, ki ga podžigajo v teh težkih časih, ko Evropa beleži nevarne poskuse obujanja nezgodovinskih pojavov.

Dovolite mi, gospod Predsednik, da pripomnim, kako vaše besede ne prispevajo k sodelovanju med ljudstvi severnega Jadrana, niti sprave, ki je možna samo v spominu na skupni boj proti nacifašizmu in za svobodo. Nedaleč od Reke je delovala enota italijanskih, hrvaških in slovenskih partizanov, ki si je nadela ime „Bratstvo“ (Fratellanza). Tam blizu je vas Lipa, kjer so Nemci in fašisti, kakor v S. Anni di Stazzema, pobili celotno prebivalstvo, tristo oseb, vključno z otroki.

Ne predlagam vam, da bi obiskal Lipo ali ljubljansko Gramozno jamo, niti kvarnerski otok Rab. Za boljše razumevanje zgodovine vzhodne meje bi zadostovalo, če bi obiskali goriško pokopališče, kjer počiva Lojze Bratuž, blaga katoliška glasbena duša, ki je leta 1936 v podgorski cerkvi vodil božično petje v slovenščini. Dva dni pozneje so ga fašisti prisilili piti strojno olje pomešano s steklenimi drobci, da je izdihnil po grozni nekaj tednov trajajoči agoniji. Zapustil je dva otroka in ženo, znano pesnico, ki so jo med vojno strahovito mučili policisti posebnega oddelka, ki ga je vodil komisar Gaetano Collotti. Tega so partizani ustrelili blizu Benetk, italijanska republika pa ga je nagradila s srebrno kolajno „za zasluge pri obrambi italijanstva na vzhodni meji“. Zaman je posl. Corrado Belci predlagal, da bi jo preklicali. Prav tako še vedno velja odlikovanje karabinjerju, ki je v Trstu ustrelil dekle, partizansko kurirko Almo Vivodo. Pač pa nima nobenega priznanja karabinjerski marešalo, ki med nemško racijo v Dolini pri Trstu ni hotel pokazati partizanskih družin. Prvega so naložili na tovornjak in odpeljali v Nemčijo, od koder se ni več vrnil. Zavrnjen je bil celo predlog, da bi po njem poimenovali krajevno orožniško postajo...

Glejte, gospod Predsednik, zakon, ki ustanavlja Dan spominjanja, je določil 10.februar, ki bi ga pravzaprav morali praznično obeleževati, ker spominja na datum podpisa pariške mirovne pogodbe, ko je 21 držav zmagovitega protifašističnega zavezništva, zahvaljujoč se odporništvu, priznalo Italiji status sobojevnice in torej pripadnice skupnosti demokratičnih in omikanih nacij, medtem ko sta bili Nemčija in Avstrija razdeljeni na okupacijske cone. Italija je izgubila ozemlja, ki si jih je pridobila po prvi svetovni vojni. V obeh državah sta ostali slovenska in italijanska manjšina.

Tudi odhod Italijanov iz Istre je urejala mirovna pogodba.Vsekakor je to bila tragedija množic, kakor se je zgodilo po prvi vojni Slovencem in Hrvatom, ki so se izseljevali, da bi si rešili življenja pred nasiljem, ki se je pričelo julija 1920 s požigom Narodnega doma tržaških Slovencev, čemur je sledilo trdo fašistično preganjanje.

Osimski sporazumi so leta 1975 s pomiritvijo in priznanjem meja, položili temelje za mirno sožitje ter vsestransko gospodarsko, znanstveno in kulturno sodelovanje z neslutenimi razvojnimi perspektivami, ki jih ponovno obujanje revanšističnih skomin in sovraštva lahko izničijo.

Upam, da boste tem razmišljali.

 

Stojan Spetič

nekdanji senator KPI

 

V IZVIRNIKU:

 

Passata la “giornata dell'odio” di orwelliana memoria verrebbe la voglia di chiudersi in casa e lasciar decantare i rancori e la rabbia per le strumentalizzazioni e le falsità dichiarate in quest'occasione.

Il 6 agosto del lontano 1989 accompagnai il giovane Gianni Cuperlo, segretario della FGCI, in un suo pellegrinaggio pacifista e contro la violenza delle guerre partito dall'isola quarnerina di Arbe, dove in un campo di concentramento italiano morirono a migliaia, anche neonati, per poi continuare al Pozzo della miniera di Basovizza, cenotafio in ricordo delle foibe, e finire nella Risiera di san Saba, unico campo di sterminio con forno crematorio in territorio italiano, ancorché ceduto dai fascisti al III Reich di Hitler. In quell'occasione venne ribadito il no alla violenza cieca che a volte colpì anche qualche innocente. Ci furono polemiche ed iniziative discutibili. Ne seguì, dopo la dissoluzione della federazione jugoslava, la costituzione della commissione mista italo-slovena che preparò un rapporto storico sulle vicende del confine orientale ma che l'Italia inaspettatamente non volle pubblicare. Era nel frattempo iniziato il periodo del revisionismo storico e della parziale riabilitazione dei “ragazzi di Salò”.

Poi si istituì per legge la Giornata del Ricordo, sostanziale contrappeso alla Giornata della Memoria, ridotta a semplice occasione per qualche sbrigativa cerimonia. Ormai da quindici anni subiamo ripetuti tentativi di fomentare l'odio contro i popoli vicini con accuse di “pulizia etnica” ed uccisioni di massa di persone “colpevoli soltanto di essere italiani”.

A questo coro Lei ha aggiunto la sua autorevole voce.

Ma è proprio così? Il fascismo non c'entra? Era solo odio etnico? Mi permetta di segnalarle alcuni fatti incontrovertibili.

L'Italia fascista ha aggredito la Jugoslavia annettendosi la provincia di Lubiana, trasformata in una prigione a cielo aperto circondata da filo spinato. Nelle sue fosse ardeatine (Gramozna jama) l'esercito italiano fucilò in un solo mese più di cento ostaggi. In tutta la Slovenia ci furono stragi e fucilazioni indiscriminate di civili. Si legga la testimonianza del curato militare Pietro Brugnoli “Santa messa per i miei fucilati”.

In Montenegro fu peggio. Ma li decine di migliaia di soldati italiani decisero dopo l'armistizio di unirsi ai partigiani di Tito formando la divisione Garibaldi. Alle migliaia di caduti garibaldini venne eretto un monumento al quale solo il presidente Sandro Pertini rese omaggio.

In Istria la caduta del fascismo e l'arresto di Mussolini il 26 luglio 1943 provocarono una sollevazione dei contadini oppressi e dei minatori di Arsia. Vi furono uccisioni indiscriminate di possidenti terrieri, funzionari dello Stato, gabellieri ed esponenti fascisti, anche qualche vendetta personale. Furono infoibate alcune centinaia di persone.

Intanto i gerarchi fascisti sfuggiti alla “jaquerie” chiamarono da Trieste le truppe naziste. Per paura dei possibili delatori le uccisioni aumentarono. Complessivamente furono 400-500 in totale gli uccisi riesumati.

Ma i partigiani nel frattempo avevano anche salvato molte vite italiane. Pochi ne parlano, ma i partigiani sloveni, croati ed italiani fermarono a Pisino un treno bestiame pieno di soldati italiani diretto nei lager in Germania. Furono liberati, circa 600, e vestiti dalla popolazione con abiti civili affinché potessero raggiungere le loro case. Lo stesso successe in tutta la penisola istriana.

Poi arrivarono i tedeschi chiamati dai fascisti locali. La “Prinz Eugen Division” bruciò una ventina di paesi ed uccise 2500 persone. Mio padre, partigiano in Istria, venne ferito e curato dalla famiglia di colui che poi divenne il primo ambasciatore croato a Roma.

Nel maggio del '45 le truppe jugoslave della IV Armata dalmata e del IX Korpus locale aiutarono i battaglioni di Unità operaia, lavoratori armati delle principali fabbriche e dei cantieri, a liberare Trieste assieme agli alleati neozelandesi. In quell'occasione alcune migliaia di persone vennero fermate per accertamenti. Gli elenchi erano stati evidentemente preparati dalla Resistenza locale. La gran parte venne rilasciata, mentre alcune centinaia accusate di vari crimini vennero passate per le armi. Nelle foibe del Carso triestino vennero inumati anche moltissimi soldati tedeschi caduti nelle battaglie attorno la città e che in seguito furono recuperati e trasportati al cimitero militare di Costermanno.

Sia a Trieste che a Gorizia vi furono, nella resa dei conti, anche vittime innocenti tra cui persino aderenti ai CLN italiani. Così come vi furono uccisioni da parte di criminali comuni che si fecero passare per partigiani. Scoperti vennero poi giustiziati dagli stessi jugoslavi.

E' vero. La fine della guerra in tutt'Europa vide momenti di atrocità e di vendetta, ma non si può parlare di pulizia etnica o di uccisi “soltanto perché italiani”.

E' inutile parlare di pace ed Europa se poi la complessità storica viene ridotta a semplificazioni spesso funzionali alla progressiva riabilitazione del fascismo ed attraverso questa dei suoi nuovi fenomeni razzisti, nazionalisti e revanscisti.

Io condanno le violenze gratuite e lo spirito di vendetta che si cerca di rinnovare in questi momenti difficili in cui il continente europeo è attraversato da rigurgiti pericolosi quanto antistorici.

Mi permetta, Signor Presidente, di osservare che le sue parole non aiutano certamente la collaborazione tra i popoli del Nord Adriatico, ne la conciliazione che può rafforzarsi soltanto nel ricordo della comune lotta contro il nazifascismo e per la libertà. Vicino a Fiume operò un battaglione di partigiani italiani, croati e sloveni che significativamente si chiamava “Fratellanza”. Vicino c'è il paese di Lipa dove tedeschi e fascisti uccisero, come a Sant'Anna di Stazzema, tutti gli abitanti, circa trecento, bambini compresi.

Non le chiedo di recarsi a Lipa o alle fosse ardeatine di Lubiana, e nemmeno all'isola quarnerina di Arbe. Per capire meglio la storia del confine orientale basterebbe che Lei visitasse il cimitero di Gorizia, dove giace Lojze Bratuž, mite cattolico e musicista, che nel 1936 a Podgora diresse canti in lingua slovena durante la messa natalizia. Due giorni dopo i fascisti gli fecero bere olio di macchina mescolato con benzina e frammenti di vetro per cui morì dopo un'atroce agonia durata settimane. Lasciò due bambini e la moglie, nota poetessa, che durante la guerra venne sadicamente torturata dai poliziotti dell' ispettorato speciale di PPSS diretto dal commissario Gaetano Collotti, giustiziato dai partigiani veneti e poi decorato dalla Repubblica Italiana con medaglia d'argento per i “meriti acquisiti nella difesa dell'italianità del confine orientale”. L'on. Corrado Belci cercò inutilmente di farla revocare.

La decorazione è ancora valida come quella al carabiniere che a Trieste uccise una ragazza, la staffetta partigiana Alma Vivoda. In compenso nessun riconoscimento andò al maresciallo dei carabinieri del comune di Dolina, vicino a Trieste, che durante un rastrellamento tedesco si rifiutò di indicare le famiglie di sentimenti partigiani. Venne caricato per primo sul camion che lo portò in Germania, da dove non fece ritorno. Venne respinta persino la proposta di intitolargli la locale caserma dell'Arma...

Vede, Signor Presidente, la legge istitutiva del Giorno del Ricordo fissa la data del 10 febbraio che invece dovrebbe essere una festa per ricordare la firma del Trattato di pace a Parigi nel 1947 quando 21 paesi della vittoriosa alleanza antifascista riconobbero, grazie alla Resistenza che la riscattò, l'Italia come paese cobelligerante e quindi parte della comunità dei paesi democratici e civili, mentre la Germania e l'Austria vennero divise in zone di occupazione militare. L'Italia perse i territori conquistati nella Grande guerra. Nei due paesi rimasero minoranze slovena ed italiana.

L'esodo degli italiani dall'Istria venne regolato anch'esso dal Trattato di pace. Fu comunque una tragedia per molti, come lo fu per gli sloveni ed i croati che nel primo dopoguerra dovettero emigrare per salvarsi la vita dalla violenza iniziata già coll'incendio della Casa nazionale degli sloveni a Trieste nel luglio 1920 cui seguì una dura repressione fascista.

La pace ed il riconoscimento dei rispettivi confini col Trattato di Osimo del 1975 gettarono le basi per una convivenza pacifica e la collaborazione in tutti i settori dell'economia, della scienza e della cultura con prospettive di sviluppo inattese, che il rivangare dei sentimenti di revanscismo e di odio possono inficiare.

Spero di averla fatta riflettere.
Ossequi.
Stojan Spetič, già senatore del PCI

 

LAST_UPDATED2
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

Išči na spletu Iskraonline.eu

feed-image Feed Entries