Lunatik

Terpin je tudi prepričan, da ne moremo ciklično »reševati gledališča in Primorskega dnevnika, če je gledalcev in bralcev vedno manj«. Del manjšine naj ne bi bral našega časopisa, ker ga slednji diskriminirana, tudi zato, ker »poroča z Lune« (Primorski dnevnik, 29.10.09)
Tudi Slovenci pravimo, da nekoga “nosi Mesec” in da je Terpin pravi lunatik vedo povedati domala vsi. Da bi SSG in Primorski ugajala Terpinu bi moralo prvo dati na program dramska dela Karola Wojtile (zakaj ne?), Primorski pa bi moral objavljati po tri članke dnevno o Grofici Marici.