Borut

Šel pokleknit pred šoht je –

kraj “Naše krivice”.

Se upognit je lažje,

če ni hrbtenice.