Vojna svetov

Piše Samo Ferluga

Naveza ZDA/NATO/EU nezmanjšano nadaljuje z zasledovanjem svojega glavnega in edinega obstojnega cilja: zagotavljanja svetovne hegemonije ZDA.