Sovjet violine

Ruske violine???

Njet, njet in njet!!!

Bolj kot Lipìzer

Lipicajner rezget.