Razlogi za vztrajanje

Novogoriški župan Mirko Brulc je včeraj v goriškem spominskem parku na Korzu Italia položil venec k obeležju, ki je posvečen 665 občanom, ki so jih jugoslovanske oblasti deportirale po koncu druge svetovne vojne. (Primorski, goriški prostor, 29/10/09) 
Zaman smo čakali, da bi tudi goriški župan Romoli šel v Trnovo in se poklonil padlim. Pač pa je na lapidariju bilo svoj čas  izklesano tudi ime prof. Rada Bednarika, ki je še desetletja po vojni poučeval na slovenskih šolah  Prikazen?