Razlogi za vztrajanje

Novogoriški župan Mirko Brulc je včeraj v goriškem spominskem parku na Korzu Italia položil venec k obeležju, ki je posvečen 665 občanom, ki so jih jugoslovanske oblasti deportirale po koncu druge svetovne vojne. (Primorski, goriški prostor, 29/10/09) Zaman smo čakali, da bi tudi goriški župan Romoli šel v Trnovo in se...