Zastave

Ko žrtev je krvnik

za bivš’ “komunista”,

ko oropan je agresor

za nov’ga fašista.