Vidna in slušna dvojezičnost

piše Aldo Rupel

Vidna dvojezičnost je postala pravi hit znotraj zahtev, želja in sanj slovenske narodne skupnosti v Italiji, pravzaprav v dvaintridesetih občinah, ki jih predvideva globalni zaščitni zakon, katerega sedaj že začenja prekrivati častitiljiva starostna patina.