OF je bilo splošno ljudsko gibanje

Govor prof. Alda Rupla pred spomenikom padlim v NOB v Štandrežu 1. novembra 2021