Na rob deželni konferenci o slovenski manjšini v Italiji

Piše Stojan Spetič

O poteku deželne konference o slovenski manjšini smo brali vsakodnevna poročila, še prej tudi sintezo specifičnih referatov o jezikovni zaščiti in izvajanju že 20 let starega zakona.